วิถีชาวสวน

หากเป็นไปได้ ผมอยากใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติมากกว่าครับ การที่ได้เห็นต้นไม้สีเขียวๆมันทำให้ผมรู้สึกสบายใจมาก และเป็นโชคดีของผมที่ผมเป็นลูกชาวสวน ในการดำเนินชีวิตนั้นประจำวันนั้น ทุกคนจะมี ไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเอง ………